Where Am I, version 0.7b

Where Am I, version 0.7b
Where Am I, version 0.7b

Liten app som används för att skicka koordinater och markera platser man besöker till en server via REST-anrop.
Standardservern kommer att visa dessa koordinater, spår och markörer på en Google Maps karta, där man kan filtrera vem och vad man vill se på ett enkelt sätt.

Förändringar

 • Tjänsten går som en prioriterad service som syns i notifieringslisten längst upp
 • Tjänsten dör inte med tiden
 • Ny funktion för att namnge spår
 • Tagga platser med hashtags för att kunna söka i kartan
 • Menyalternativ för inställningar

Liten spårningsapp

Jag har knappat ihop en liten enkel app för att kunna dela med sig av var man befinner sig och tagga platser på kartan. Appen finns bara för android, eftersom att jag har en androidlur, och använder google maps för att visa kartan.

Where Am I ScreenshotGränssnittet i appen är relativt enkelt. Fyll i datafälten:

 • Server address: URL till den server som ska ta emot positionsdata
 • User name: Användarnamn att tagga dina positioner med
 • Refresh rate: Hur ofta, i sekunder (ändrat sedan screenshot togs), en position ska hämtas från enheten och skickas till servern
 • Sync stationary: Kryssas denna inte i skickas inte koordinater om du inte förflyttat dig minst 50 meter
 • Tag position with comment: Skapar en kommentarstag på nästa position

Klicka sedan på “Start logging” och glöm att appen finns där. Nu ligger en process i bakgrunden och skickar positioner till servern som angivits. Som default ligger serveradressen till en server som kan visa upp informationen i en google maps karta:

För att infoga en karta på en websida eller i ett bloginlägg lägger man helt enkelt bara in en liten kodsnutt med lite parametrar enligt önskemål:

<iframe src="http://www.stilit.se/wai/?[parameter]=[värde]..."></iframe>

Parametrar som finns att sätta är följande:

 • users : Kommaseparerad lista med användarnamn man vill visa
 • fromdate : Visa spår från och med det angivna datumet
 • tags: all visar alla taggar, ange namnet på hashtags att visa, kommaseparerade
 • todate : Visa spår till och med det angivna datumet
 • runs : Kommaseparerad lista på spår att visa (kommer förbättring här)
 • clat : Latitud att visa som center för kartan
 • clng : Longitud att visa som center för kartan
 • zoom : Zoomnivå att visa

Koden för kartan ovan ser exempelvis ut såhär:

<iframe style="height: 400px; width: 100%;" src="http://www.stilit.se/wai/?zoom=11&clat=64.7&clng=21.08&runs=1409061927117,1409117198241&users=hubbe"></iframe>

Appen finns att ladda ner här för den som vill testa själv:

Where Am I, version 0.6b
Where Am I, version 0.6b

Liten app som används för att skicka koordinater och markera platser man besöker till en server via REST-anrop.
Standardservern kommer att visa dessa koordinater, spår och markörer på en Google Maps karta, där man kan filtrera vem och vad man vill se på ett enkelt sätt.

För den som vill koda en egen service som tar emot positionerna så skickas positionerna via REST med följande parametrar:

 • user : Valt användarID
 • acc : Positionens noggrannhet
 • alt : Koordinatens höjd
 • lat : Koordinatens latitud
 • lng : Koordinatens longitud
 • spd : Hastighet vid koordinatens samplande
 • tim : Tidsstämpel i unixtid (millisekunder)
 • brg : Koordinatens bäring
 • run : Unikt ID för det aktuella spåret, genereras vid varje klick på starta loggning
 • cmt : Kommentar till koordinaten (tag i appen)

Förslag på förbättringar och buggrapporter tar jag gärna emot, men eftersom att det är ett hobbyprojekt ulovas ingen lysande service. 😉